Language
Chinese English
0订购

最新加入的商品

0件商品 共计¥0.00
去购物车结算
首页 > 实验室 > 7月份新增抗体列表

7月份新增抗体列表

货号

抗体名称

规格

价格

操作

GB11514

Anti -Estrogen Receptor beta (ER β) Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11515

Anti -c-Jun Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11516

Anti -RhoA + RhoC Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11517

Anti -p27 KIP 1 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11518

Anti -TLR2 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11519

Anti -TLR4 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11520

Anti -BMP4 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11521

Anti -BMP4 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11522

Anti -CD45 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11523

Anti -TIMP2 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11524

Anti -SREBP1 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11525

Anti -PI 3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11526

Anti -PI 3 Kinase p85 alpha Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11527

Anti -Alkaline Phosphatase (ALPL) Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11528

Anti -Alkaline Phosphatase (ALPL) Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11529

Anti -Aquaporin 4 (AQP4) Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11530

Anti -Aquaporin 4 (AQP4) Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11531

Anti -SQSTM1 (p62) Rabbit pAb

100ul

¥500

订购

GB11532

Anti -Cleaved-caspase3 Rabbit pAb

100ul

¥500

订购


首页  |   关于我们  |   资讯中心  |   科研服务  |   产品中心  |   图库  |   科研助手  |   联系我们  |
友情链接/Link
武汉赛维尔淘宝店
地址/Address
湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新二路388号生物医药加速器22栋5楼
联系方式/Contact
400-6027-178
027-85714038

武汉赛维尔生物科技有限公司  Copyright2006-2007 www.servicebio.cn All rights reserved. 

鄂ICP备17028280号